kötülük

Ya o zamanlar sen kötü bir şey yaptın ya da sana biri bir kötülük yaptı.

Either you did something really bad back then or something really bad was done to you.

Eğer bir Tanrı varsa, dünyada neden bu kadar çok kötülük var?

If there's a God, why is there so much evil in the world?

Bence Dr. Kötülük ona kötü davrandı, o da bize yardım etmeye karar verdi.

Listen, I think Dr. Evil treated him badly and that's why he's decided to help us.

Bu kitap, güçlü bir silahtır iyilik için kullanın kötülük için değil.

This book is a powerful weapon, so use it for good, not evil.

Bu gerekli bir kötülük.

This is a necessary evil.

Ama belki de bu var olan tek gerçek kötülük.

But perhaps this is the only real evil left.

Bu topraklarda bir kötülük var ve o da büyü değil.

There is only one evil in this land and it is not magic.

Bu kötülük değil dostum.

That's not an evil man.

Bence bu harika, Çünkü çok kötülük var.

I think it's great, 'cause it's so bad.

Bu kötülük tam olarak nedir?

What exactly is this evil?