kılıç için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sword · blade · saber · fencing · sabre · swordsmanship · diğer çevirileri

kılıç sword

Ama bu kılıç gerçek, değil mi?

But this sword is real, isn't it?

Bir kılıç ve bir maske, hepsi bu mu?

A sword and a mask, that's all.

Biri ona bir kılıç versin yoksa

Someone give him a sword, or I'll

kılıç blade

Ne çeşit bir kılıç?

What kind of blade?

Ve kılıç sıradan bir metal değildir.

And the blade is no ordinary metal.

Güzel bir kılıç.

A fine blade.

kılıç saber

Bir kılıç çizebilirim, bir ışın kılıcı ya da normal bir kılıç.

I can draw a saber, a lightsaber or a regular sword.

Kılıç dişli kaplan ya da büyük bir dinozor gibi.

Like the saber-toothed tiger or a big dinosaur.

Bakın, bu bir kılıç dişli kaplan.

look, there's a saber-toothed tiger.

kılıç fencing

Sadece bir kılıç maçı, ciddi bir şey değildi.

It was nothing serious, just a fencing match.

Aynı kılıç okulundan eski öğrenci, Ryunosuke Tsukue!

Ryunosuke Tsukue, formerly of the same fencing school!

KANG Min-ho bir kılıç ustasıydı.

Kang min-ho was a fencing master.

kılıç sabre

Bu kılıç dişli sosisler çölde bir gün bile dayanamaz.

These sabre-toothed sausages wouldn't last a day in the desert.

Fakat kılıç dişli kaplanın soyu tükendi Bayan Radler.

But the sabre-toothed tiger, Mrs Radler, is extinct.

Bana katıl ve kılıç dişini kurtar.

Join me and I free your sabre-tooth.

kılıç swordsmanship

Ona Chujo okulunun kılıç ustalığını göster!

Show him your Chujo School swordsmanship!

Yoshimura-san, öğretisi ve kılıç ustalığıyla tanınan düşük rütbeli bir samuraydı.

Yoshimura-sensei was a low-ranked samurai known for his learning and swordsmanship.

Kırık Kılıç'ın parşomeni kılıç tekniği ile değil kılıç ustalığının asıl amacıyla ilgili.

This scroll of Broken Sword's isn't about sword technique but about swordsmanship's ultimate ideal