kızlarım

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Hayır, hayır, o sadece küçük bir kız.

No, no, no, no. She's just a little girl.

Küçük bir kız var. Küçük bir kız var, gördün mü?

And there's a little girl there's a little girl, see?

O büyük bir aile istiyor ama bence bir oğlan ve bir kız güzel olur.

He wants a big family, but I think just a boy and a girl would be nice.

Ama sen daha ben gibi bir kızla olması gerektiğini söylemiştin, ve kim benden daha ben gibi olabilir?

But you said he should be with a girl more like me, and who's more like me than me?

Tamam, tamam. Senin için bir şeyim var. Doğum günü kızı için küçük bir şey.

OK, OK, I got something for you a little something for the birthday girl.

Bu senin annen ve küçük kız kardeşin hakkında Ve tam da şimdi sana ihtiyaçları var.

This is about your mother and your baby sister and they need you right now.

Bu çok güzel bir kız için çok güzel bir isim.

It's a very pretty name. For a very pretty girl.

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?