kabuklu için Türkçe-İngilizce çeviriler:

crustacean · crusty · hard-shell · husky · diğer çevirileri

kabuklu crustacean

Bu daha ziyade esnek bir dış iskelet gibi. Böceklerdeki ya da kabuklu hayvanlardaki gibi.

It's more like a tensile exoskeleton, along the lines of an insect or crustacean.

Bazıları karmaşık yaşam peryotları içindeler, bu küçük kabuklu gibi.

Others evolved complex life cycles, like this tiny crustacean.

Bu örümcek yengeci kabuklular sınıfından.

This spider crab is a crustacean.

kabuklu crusty

Dikkatli ol çünkü ekmek kabuklu.

Careful. That's crusty bread.

Beyaz ve kabuklu.

White and crusty.

Ağır olsan iyi olur, kabuklu.

You better slow down, crusty.

kabuklu hard-shell

Sert kabuklu çığırtkan terrier, Mr. Zoidberg.

My hard-shelled whooping terrier, Mr. Zoidberg.

İki sert kabuklu yengeç!

Two hard-shell crab dinners

O sert kabuklu sürtük de kim?

Who is that hard-shelled skank?

kabuklu husky

Yoksa sadece kabuklu ve boş mu?

Or just husky and forlorn?