kadını

Bu tür şeyler söylemek istemiyorum ama o kadın senin için yeterince iyi değil!

I don't want to say things like this, but she's not good enough for you!

Bir kadın için iyi bir koca bulmak bu şehirde ne kadar zor biliyor musun?

Do you know how hard it is for a woman to find a good husband in this town?

Bu kadın senin annen değil çünkü senin annen öldü!

This woman is not your mother, because your mother is dead!

Seni o kadar çok seveceğim ki hiç bir kadın senin için yeterli olmayacak.

I'll love you so much that no woman is ever gonna be good enough for you.

Bunun için yeterince iyi sadece bir kadın var, değil mi?

And there's only one woman good enough for that job, isn't there?

Ama orada gerçekten güzel bir kadın vardı.

But there was this one really beautiful woman there.

Bir erkek ve bir kadın arasındaki aşk hikâyesihikâyesi. Ve başka bir kadın.

It's a love story between a man and a woman and another woman.

Çok güzel bir kadın olduğunu biliyor musun?

Do you know you're a very beautiful woman?

Ama senin gibi genç bir kız, genç bir kadın

But a young girl, a young woman like you

Bir de küçük bir çocuk var, bir de kadın var.

And there's this little boy, and there's this woman.