kadınların

Güzel kadınları olan güzel bir şehir, değil mi?

Isn't it a beautiful city with beautiful women?

Şey, bu işin bir parçası Kadınların yardıma ihtiyacı var

Well, it's part of the job. The women need help.

Kendini böyle bir yerde hayal et sadece kadınlarla dolu, gerçekten güzel kadınlar.

Imagine yourself in a place like this only it's filled with women, really beautiful women.

Bu kadınlara bak ve bana ne hissettiğini söyle.

Look at these women and tell me how you feel.

O senin için fazla kadınsı, ve erkek arkadaşı var.

She's too much woman for you, and she has a boyfriend.

Tüm bu kadınların ölmesi senin için sadece bir iş.

It's just business to you All these women dead.

Kadınları da denedim, ama o da işe yaramadı.

I tried women too, but that didn't work out either.

Sence şu anda kadınları aramak güvenli bir şey mi?

You think it's safe looking at the women right now?

Kadınları ve çocukları öldürdün.

You killed women and children.

Bak, en azından kadınları yanına al.

Look, at least take the women.