kahve için Türkçe-İngilizce çeviriler:

coffee · mocha · coffee bean · espresso · café · java · coffee house · coffeehouse · diğer çevirileri

kahve coffee

Ama bu gece sadece kahve içmek için buluşacağız Biliyorsun, sadece konuşmak için.

But he just wants to get together for coffee tonight, you know, just to talk.

Bana biraz kahve getir.

Get me some coffee, miss.

Al, biraz kahve ister misin?

Here, you want some coffee?

kahve mocha

Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, süt mavisi mor, pembe, leylak, altın sarısı, kahverengi, kahve, avokado, kerpiç!

Red, green, blue, yellow, orange, baby blue, purple, pink, mauve, gold, brown, mocha, avocado, adobe gold!

Bana bir sütlü kahve getirebilir misin lütfen?

Well, can you get me a mocha latte, please?

Hadi gidip buzlu kahve alalım.

Let's go get an iced mocha.

kahve coffee bean

Kahve çekirdeği, su ve belki süt ve şeker gibi.

like coffee beans, water, perhaps some milk and sugar.

Bir torba un, bir tane bezelye ve kahve. dört kutu fişek, tütün ve tabaka

A sack of flour, one of beans and one of coffee. Four boxes of cartridges, tobacco and papers.

Morley sigaraları, bir şişe Haiti romu ve. .üç tane çok nadir görülen mavi Haiti kahve çekirdekleri.

Morley cigarettes, bottle of Haitian rum and three extremely rare Haitian Bleu coffee beans.

kahve espresso

Kahve çekirdeği sağlık, zenginlik ve mutluluk demek.

The espresso beans mean health, wealth, and happiness.

Cappuccino, espresso, cafe latte? hayer Sadece sade bir kahve? elbette.

Cappuccino, espresso, cafe latte? Could I just have a regular coffee? Sure.

Sana bir kafeinsiz ve büyük boy kahve Charles'a.

A decaf for you And a double espresso for Charles.

kahve café

Café con leche"sadece" sütlü kahve" demek değildir.

Hey! "Café con leche"don't just mean" coffee with milk.

İlk istek, bir kaldırım kahvesi.

First wish, one sidewalk café.

Soyalı bir mocha kahvesi.

One café mocha with soy.

kahve java

Bana bir dilim muzlu kes ve bir fincan kahve ver.

Cut me a hunk of that banana cream and a cup of java.

Kahve," "Java"veya" Joe.

Coffee," "Java"or" Joe.

Kim sıcak bir Java kahvesi ister?

Who needs a jolt of hot Java?

kahve coffee house

Kahve kuponlarını biliyor musun?

You know coffee house coupons?

Az önce, Vargas-Jordan Kahve İthalat Evi'ne ait, hissemi satın aldın.

You havejustpurchased my share of Vargas-Jordan Coffee Export House.

kahve coffeehouse

Gerçek bir Roman kahvesi.

A real Roman coffeehouse.

Kahve dükkanları, Craigslist, öğrenci merkezi.

Coffeehouses, craigslist, the student center.