kardeşler

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Bekle bir dakika sen ve kardeşin beraber çalışıyorsunuz ve kimse bunu bana söylemedi öyle mi?

Wait a minute, you and your brother are working together and nobody told me about that?

Bu senin annen ve küçük kız kardeşin hakkında Ve tam da şimdi sana ihtiyaçları var.

This is about your mother and your baby sister and they need you right now.

Bugün kız kardeşim için çok önemli bir gün, belki de hayatının en önemli günü.

This is a very special day for my sister, probably the most important of her life.

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Mükemmel değil biliyorum ama bu benim için çok önemli. Birlikte kalmamız kardeşlerim için de çok önemli.

I know it's not perfect, but it's very important to me and to my brothers that we stay together.

Çünkü o senin kardeşin ve ona yardım etme şansın var.

It's because she's your sister and you have a chance to help her.

Kardeşim hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı?

Is there anything else I should know about my brother?

O benim kardeşimi öldürdü. Evet, senin baban da onun babasını öldürdü.

He killed my brother Yes, and your father killed his father.

Bir kız kardeşim vardı ama üç yıl önce öldü.

I had a sister but she died about three years ago.