kati için Türkçe-İngilizce çeviriler:

very · hard · rough · sure · stiff · tough · diğer çevirileri

kati very

Bu çok güzel Katie?

It's very pretty, Katie.

Çok kaba biri, Katie.

She's very rough, Katie.

Katie iyi bir yalancıydı Ellen.

Katie's a very good liar, ellen.

kati hard

Lütfen Katie. Zor bir zaman geçirdin.

Katie, please, you've had a hard time.

Bu pek Katy'nin işi değil.

That's hardly Katy's job.

kati rough

Çok kaba biri, Katie.

She's very rough, Katie.

kati sure

Eminim sen de Katie için aynısını istersin.

I'm sure you'd want the same for Katie.

kati stiff

Bu konuda bu kadar kati davranma.

Don't you be so stiff-necked about it.

kati tough

Peki Katie, zor bir gün oldu?

So, um Katie having a tough day?