kemeri

Bir hafta içinde yeni bir kemer almak için alışverişe gideceksiniz.

You'd be shopping for a new belt within a week. That's amazing.

Aa, bir çift çorap, pantolon bir gömlek, ve bir kemer aldım.

Uh, I have received socks, pants, a shirt, and a belt.

Ve burada da bir kemer var

And here there's a belt

Çok iyi bir arkadaştır. Aslında bu kemeri bana o verdi.

Good, good friend, she actually made me this belt.

Emniyet kemeri yok, boyun, omuz, göğüs ve karın ağrısı.

No seat belt, complaining of neck, shoulder, chest and abdominal pain.

Bir kemer var mı?

Have you got a belt?

Bir kemer için ne kadar ücret istiyorsun?

So how much do you charge for a belt?

Şimdi, bu kemer senin mi değil mi?

Now, is this belt yours or isn't it?

Bu kemer senin için.

This belt is for you.

Lütfen ona kemerini ver.

Please give her the belt?