kenarında için Türkçe-İngilizce çeviriler:

by · on · diğer çevirileri

kenarında by

Sadece gözlerini kapat ve kendini deniz kenarında hayal et.

Just close your eyes and imagine yourself by the sea.

Bir göl kenarında güzel bir yer.

A beautiful place by a lake.

Göl kenarında çıplak, ölü bir kız buldu.

He found a dead, naked girl by the lake.

kenarında on

Bir kenarında büyük bir duvar, diğer tarafta evler var ama ortada hiçbir şey yok.

There's a big wall on one side, houses on the other and nothing in the middle.

Hadi Riley, kenara çekil.

Riley, come on. Step aside.

Floyd Remi, eski bir yerel ajan, Brüksel'in dışında bir yol kenarında öldürüldü.

Floyd Remi, former local operative, killed on a roadside. Outside Brussels.