keresinde

Ama oldu bir kere Artık geri de alamam. ve ben gerçekten çok üzgünüm. oh, hayır, hayır.

But I did, and I know I can't take it back. And I'm just really sorry. Oh, no, no.

Hayır, sadece bir kere görüyorum ve sonra ama önemli olan bu değil.

No, you only see it once, and then but that's not what's important.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Hadi, sadece bir kere daha!

Come on, just one more time!

Çünkü onları bir kere daha görmek istiyorum.

Because I want to see them One more time.

Oh, lütfen? Sadece bir kere daha yap.

Oh, please, just do it one more time.

Ben Sadece bir kere daha.

I Just one more time.

Hadi, bir kere daha. Hadi.

Come on, one more, come on!

Lütfen, sadece bir kere daha yap, lütfen.

Please, just do it for me one more time.

Lütfen, bana bir kere daha yardım et.

Please, please just help me one more time.