kim

Ama sen daha ben gibi bir kızla olması gerektiğini söylemiştin, ve kim benden daha ben gibi olabilir?

But you said he should be with a girl more like me, and who's more like me than me?

Senin onlara ihtiyacın var çünkü onları istiyorsun, çünkü onlar olmadan kim olduğunu bilmiyorsun.

You need them because you want them, because you don't know who you are without them.

Senin kim veya ne olduğunu bilmiyorum ama yardımına ihtiyacım var.

I don't know who or what you are, but I need your help.

Senin tam olarak kim olduğunu ve neden burada olduğunu biliyorum.

I know exactly who you are, and I know exactly why you're here.

Evet ama kim ve neden?

Yeah, but who and why?

Çünkü, senin kim ya da ne olduğunu bilmiyorum.

Because I don't know who or what you are.

Senin kim olduğunu ya da burada ne yaptığını bilmiyorum.

I don't know who you are or what you're doing here.

Kim bilir, belki bu kez farklı olur, değil mi?

Who knows, maybe this time it will be different, right?

Ona kim olduğunu ve neden burada olduğunu söyle!

Tell him who you are and why you're here!

Bu adam kim biliyor musun sen?

You know who this man is?