klasik için Türkçe-İngilizce çeviriler:

classical, classic · traditional · standard · conventional · diğer çevirileri

klasik classical, classic

Bu klasik bir tıbbi test.

This is a classic medical test.

Ve şimdi de klasik bir Terrance ve Phillip skeçi.

And now here's a classic terrance and phillip sketch

Klasik hala bir klasik.

Classic still be classic.

klasik traditional

Yok, ben daha klasik bir şey düşünüyordum.

No, I'm thinking of something much more traditional.

Klasik bir Latin ayinidir. Daha sonra da büyük bir aile yemeği.

It's a traditional Latin service, then a big family lunch after.

Tam bir klasik Amerikan evi.

A traditional American home.

klasik standard

Klasik lütuf ve lanet.

Standard blessing and curse.

Klasik seri katil gelişimi.

Standard serial killer evolution.

Klasik vakıf fonu cezası.

Standard trust fund punishment.

klasik conventional

Din adamları katedral için en klasik tasarımı onayladı.

The clergy approved the most conventional design for the cathedral.

Klasik GPS GSO iz sürücü taşıyacaksın.

You'll be carrying conventional GPS GSO tracker.