klişeler

Biliyorum, tam bir romantik klişe ama ay çok güzel, öyle değil mi?

I know it's the most awful romantic cliché, but the moon is beautiful, isn't it?

Biraz klişe olacak ama, evlat, takım içinde "ben"diye bir şey yoktur, ve bu takımda da" ben" olmayacak.

Might be a cliche, son, but there is no "I"in team, and there'll be no" I" in this team.

Tanrım, bu çok klişe.

Oh, God. That's so typical.

Bu adam yaşayan bir klişe.

That guy is a living cliché.

Bu bir tür klişe, öyle değil mi?

Kind of a cliché, isn't it?

Aslında Bu bir klişe.

Well, this is a cliché.

Bu klişe bir romantik komedi gibi.

It's like a corny romantic comedy.

Bu kadın bir klişe değil.

This woman is not a cliche.

Ne zamandan beri "Seni seviyorum" bir klişe oldu?

Since when has saying "I love you" been a cliché?

Bu Kaptan Buz için bile biraz klişe değil mi?

Isn't that a bit cliche even for Captain Cold?