kopek için Türkçe-İngilizce çeviriler:

κύων · dog · diğer çevirileri

kopek κύων

Vince, Oscar De La Hoya'nın evinde bir kopek balığı var.

You know, Vince, Oscar De La Hoya has a shark in his house.

On kopek, belki.

Ten cents, maybe.

Bayım, bir Kopek daha.

Sir, one more kopeck.

kopek dog

Hey, kopek, HAv-Hav!

Hey, dog, woof-woof!