kulağa

Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şimdi bu önemli değil. Bana söz ver.

I know it sounds strange, but that's not what's important right now, so promise me.

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.

Gerçekten kulağa çok garip gelecek ama yine de yapmak istiyorum tamam mı?

This is gonna sound really weird, but I really want you to do it, okay?

Evet, kulağa iyi bir fikir gibi geliyor.

Yeah, that sounds like a good idea.

Çok iyi bir fikir gibi geliyor kulağa.

That sounds like a very good idea.

Kulağa nasıl geldiğini biliyorum ama o kadar da kötü değildi.

Hey, I know how it sounds, but it's not that bad.

Çok isterdim ama bu kulağa kötü bir fikirmiş gibi geliyor.

I'd really like to, but that sounds like a bad idea.

Evet, bu kulağa harika geliyor.

Yeah, you know, this sounds great.

Kulağa anne ve oğlun birlikte yapabileceği bir şey gibi geliyor.

Well, that sounds like something a mother and son can do together.

Bir saniye bu kulağa biraz tuhaf gelecek ama ben bu dünyaya ait değilim.

Wait this is gonna sound weird, but I'm not from this world.