kurtaramadı

Ama bu da onu kurtaramadı.

But even that couldn't save him

Ama Walter bile onu kurtaramadı.

But even Walter couldn't save him.

Bu yüzden o gün Steph ve Mitch onu kurtaramadı.

And that's why Steph and Mitch couldn't save him that day.

Fransız Guyanası'nın bu berbat ceza sistemi onu kurtaramadı. ALTYAZI: hellbundyusyahoo.com

This, the infamous penal system in French Guiana did not survive him. divxbesthotmail.com

Dr. Stevens onu kurtaramadı.

Dr. Stevens couldn't revive him.

Alex kurtuldu ama Larissa'yı kurtaramadı.

Alex survived but couldn't save Larissa.

Allah onun kıçını kurtaramadı, demek.

Allah didn't save his ass, huh?