kuru için Türkçe-İngilizce çeviriler:

drying, dry, dried · dead · skinny · arid · diğer çevirileri

kuru drying, dry, dried

Bu kuru hava yüzünden yaygın bir şey ama radyasyon zehirlenmesinden bahsettin. Teşekkürler.

Also common because of the dry air, but then you mentioned radiation poisoning thanks.

Sıcak ve kuru olur.

It's warm and dry.

Bu İspanyol toprağı sert ve kuru.

This Spanish soil is hard and dry.

kuru dead

Mars soğuk, kuru ve ölü bir yere benziyordu.

Mars looks like a cold, dry, dead place.

Sosyal bir haber ve eğlence sitesi Reddit'in kurucularından biri ölü bulundu.

The co-founder of the social news and entertainment website "reddit" has been found dead

Orada cesetlerin üzerinde kuru cephane var.

There are dead bodies there, dry ammunition.

kuru skinny

Hokey hakkında bir bk bilmiyorsun, seni kuru gtlü Don Cherry.

You don't know shit about hockey, you skinny-ass Don Cherry.

kuru arid

Gerçekten çok kötü, siyah ve kuru.

It's real bad, it's black, it's arid.