kutlama

Bu, dünya için iyi bir şey ancak bugün bizim için bir kutlama günü değil.

And that's a very good thing for the world, but today is not a celebration for us.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

Uh, we call this a celebration and not a ceremony because this is no empty ritual.

Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon kutlama seremonisi için hazır bulundular.

Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford and Nixon were on hand for the groundbreaking ceremony.

En kutsal ve özel etkinliğimiz için kutlama zamanı: Jerry Yemeği. Jerry Yemeği.

It's the time we celebrate our most sacred and special event: Jerry Dinner Jerry Dinner

Bu gece gerçekten bir kutlama gecesi, özellikle benim için.

This truly is a night to celebrate, especially for me.

Bugün geldiğiniz için çok teşekkürler Kutlamaya geldiğiniz için ve sevgili dostum James Holt

Thank you very much for coming today to help celebrate our dear friend, James Holt.

Evet, bir şişe güzel bir şaraba ne dersin kutlama için?

What about a nice bottle of wine to celebrate?

Çok özel bir kutlama.

A really special one.

Her şey normale dönecek Ve birlikte kutlama yapacağız.

Everything will be back to normal... .and we'll celebrate together.

Başkan Bush, Reagan, Carter, Ford ve Nixon... .. . kutlama seremonisi için hazır bulundular.

Presidents Bush, Reagan, Carter, Ford, and Nixon were on hand for this groundbreaking ceremony.