kutluyoruz

Biz sihirli ve hiçbir iblisler ile yeni bir hayat kutlamak için buradayız, neden biz sadece zevk değil mi?

We're here to celebrate our new life with no magic and no demons, so why don't we just enjoy it?

Adam kutlamak için kız arkadaşını aradı. Şimdi de ikisi için akşam yemeği hazırlıyor.

He called his girlfriend to celebrate, and now he's making dinner for two.

Evet, kutlamak için güzel bir şişe şaraba ne dersin?

Yes, what about a nice bottle of wine to celebrate?

Noel'i kutlamak istiyorum herkesle, her gün, her yerde

I wanna celebrate Christmas with everyone, everywhere, every day

Ben de yeni arkadaşlığımızı kutlamak için harika bir yol düşündüm.

So I thought of a great way to celebrate our new friendship.

Bayanlar ve baylar Bugün burada iki çok özel bireyin birleşmesini kutlamak için toplandık.

Ladies and gentlemen, we are here today to celebrate the union of two very special individuals.

Bu yüzden bu hafta sonu kutlamak istedim.

That's why I wanted to celebrate this weekend.

Sana bir hediye aldım. İlk resmi cinayet vakanı kutlamak için.

Bought you a present to celebrate your first official homicide case.

Biz bu gece kutlamak istiyorum ve biz herkesi davet edecektir.

We want to celebrate it tonight and we will invite everybody.

Hanımlar, beyler bugün burada bir hayali kutlamak için bulunuyoruz.

Ladies and gentlemen, we are here today to celebrate a dream.