kuzey için Türkçe-İngilizce çeviriler:

north · the north · northern · upstate · diğer çevirileri

kuzey north

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan Kuzey Carolina ve Rhode Island.

Illinois, Virginia, Pennsylvania, New Jersey, Florida, Michigan, North Carolina and Rhode Island.

Kuzey Amerika yoksa Birleşik Devletler mi?

Is it North America or United States?

Değil mi? Kuzey Kore'de bir mühendislik okulundan mezun.

Oh, you graduated from an engineering school in North Korea.

kuzey the north

Kuzey ve güney arasındaki problemler sen doğmadan çok uzun zaman önce başladı.

The problems between the north and the South started long before you were born.

Kuzeyde işler kötü gidiyor, her zamanki gibi.

Things are bad in the north, as usual!

Evet, şimdi de Kuzey Kutbu'na geri dönüyorum.

Yeah, I'm heading back to the north pole now.

kuzey northern

Katil Kuzey Kaliforniya'dan başladı güneye gitti ve şimdi de burada Los Angeles'ta.

So, the killer started in Northern California, moved south, and now he's here in L.A.

Problem kuzey ya da güney yumruğunda değil. Problem senin içinde.

The problem lies not within Northern or Southern Fist It lies within you

Jeb Stuart'ın birliğindeydik. Kuzey Virginia ordusu.

Jeb Stuart's cavalry, army of Northern Virginia.

kuzey upstate

New York'un kuzeyine izinsiz bir iniş var.

We had an unauthorized landing in upstate New York.

Kuzeyde bir yerin mi var?

You got a place upstate?

Halamın kuzeyde bir çiftliği var.

My aunt has a farm upstate.