kuzu için Türkçe-İngilizce çeviriler:

lamb · sheep · diğer çevirileri

kuzu lamb

Ben küçük bir kuzu değilim, Bayan Li.

I'm not a little lamb, Miss Li. Little lamb.

Zavallı küçük kuzu.

Poor little lamb.

Bu işi yapacak olan kuzu kim?

Who's the lamb that's gonna do that?

kuzu sheep

Ama hey, orada bir kara kuzu varmış

But hey, there was a black sheep

Belki de biraz da kuzular, tavşanlar ve sincaplar eklerim.

Maybe I'll add some sheep and rabbits and squirrels.

Bu kuzular ve hayvanat bahçesi Beni deli ediyor.

These sheep, and this zoo it's driving me nuts.