lanet için Türkçe-İngilizce çeviriler:

damn · curse · hell · darn · cuss · damnation · diğer çevirileri

lanet damn

Evet, çünkü lanet olası güzel bir okul ve oraya gitmek istiyordu.

Yeah, because it is a damn good school and she wanted to go there.

Ver şunu bana, lanet olsun!

Give it to me, damn it!

Sadece yap şunu, lanet olsun.

Just do it, God damn it.

lanet curse

Çünkü şimdi lanet her zamankinden daha güçlü ve sen de burada kalacaksın, ait olduğun yerde.

Because now The curse is gonna be stronger than ever, and you will be right here where you belong.

Bu yerde bir lanet falan var?

Is there a curse on this place or what?

Sana ve o küçük güzel yüzüne lanet olsun.

Curse you and your pretty little face.

lanet hell

Ya bize bi iyilik yap ve kendini öldür ya da lanet çeneni kapa!

So either kill yourself and do us all a favor, or shut the hell up!

Lanet olsun bu ışık da ne?

What the hell is this light?

Bu lanet şey nasıl oldu?

How the hell did that happen?

lanet darn

Sen lanet bir kapitalist misin, yoksa değil misin?

Are you or are you not a gosh darn capitalist?

Ver o lanet silahı!

Give me the darn gun.

Bu lanet şeyler bir servete maloluyor.

The darn things costs a fortune.

lanet cuss

Kalk Lanetli çekiç.

Rise Cussed hammer.

Lanetli, sümküren, teneke çaydanlık gibi.

Cussed, snorting, tin teakettles.

Sayip sövmek, küfremek, lanet okumak.

Swearing, profanity, expletives-a good old cuss.

lanet damnation

Ebedi lanet hiç kimseye uygun değildir, sana bile.

Eternal damnation's not fit for anyone, not even you.

Cehennem ve lanet çağrışımlarıyla.

Connotations of hell and damnation.