liderimiz

Görünüşe göre yeni bir liderimiz var.

Looks like we have a new leader.

Bayanlar, bu bizim liderimiz.

Ladies, this is our leader.

Bizim yeni liderimiz. Oh, çok güzel.

Our new leader. Oh, very nice.

Şimdi o bizim liderimiz.

She's our leader now.

Ve sadece bir liderimiz var.

We have only one leader.

Bu öğleden sonra, bizim liderimiz olduğunu söylemiştin.

This afternoon you said you were our leader.

O bizim liderimiz.

He's our leader.

Ve senin Amca dediğin adam bizim liderimiz.

And the man you call uncle is our leader.

Çünkü o bizim liderimiz.

Why? 'Cause he's our leader.

Bu bizim liderimiz.

It's our leader.