müziği

Sen ve müzik ve bunlar sadece bir kez oluyor ve gerçekten zor!

You and the music and now it's all happening at once and it's really hard!

Daha fazla, müzik değil var?

There's more, isn't there?

Bu sadece müzik ile olan ve tüm arkadaşları, ne demek istediğimi biliyor musun?

It's just that with the music and all her friends, know what I mean?

Müzik hakkında bir şey bilmiyorum, ama senin harika olduğunu düşünüyorum.

I don't know anything about music, but I think you're really great.

Oh evet, ve müzik hakkında ki en güzel şey nedir, biliyor musun?

Oh, yeah, and you know what the great thing is about music?

Bu insanlar kim ve bu müzik de neyin nesi böyle?

Who are these people and what the hell is this music?

Ve adam gerçekten gerçekten çok iyi müzik çalıyordu

And the guy was playing really, really, really great music.

Hayır, bence bu kadar güzel bir müziği duymak onu daha iyi hissettirir.

I should think that to hear such lovely music would make him feel better.

Genç kızlar onu seviyor ama o gerçek müzik yapıyor.

Young girls love him, but he makes real music that

Müzik hakkında hiçbir şey biliyor musun?

Do you know anything about music?