maratonu

Babam, bu sabah, dans maratonu için bana bir çek yazdı.

So dad wrote me a check this morning for the dance marathon.

Her zaman bazı acil ya da telefon görüşmesi ya da maraton işemek mola.

It's always some emergency or some phone call or some marathon pee break.

Yani Brad Pitt maratonu için daha çok pizza ısmarlayayım?

So does that mean I order more pizza for the Brad Pitt marathon?

Bu hafta sonu New York Maratonu vardı.

The New York Marathon was this weekend.

Dan, doktor dedi ki Sadece bir balo Deb, maraton değil.

Dan, the doctor said It's a Formal Deb, not a marathon.

Bu bir maraton olacak.

It's gonna be a marathon.

Bu bir koşu maratonu falan değil.

It's not like you're running a marathon.

Dün gece Jean-Claude Van Damme kaçırılmaz bir film maratonu vardı.

Jean-Claude Van Damme marathon last night unavoidable.

New York City Maratonu.

New York City Marathon.

Ama yarın okul maratonu var.

But tomorrow is the school marathon!