maya için Türkçe-İngilizce çeviriler:

maya · Mayan · yeast · ferment · leaven · diğer çevirileri

maya

maya maya

Evet, en kısa sürede ben çağrı aldım, ben aynı şeyi yaptı Maya ile ve Barbara ile.

Yeah, as soon as I got your call, I did the same with Maya and with Barbara.

Maya lütfen bana güven..

Maya please trust me

Merhaba, ben Maya.

Hello, I'm Maya.

maya Mayan

Diyor ki Indiana Jones adında bir arkeolog yeni bir Maya Takvimi bulmuş bugün.

It says, uh some archaeologist named Indiana Jones found a new Mayan calendar today.

Bu gerçek bir Maya kitabı.

This is an actual Mayan book.

Bence bunlar Maya, Aztek veya başka bir şey olabilirler.

I think they might be Mayan or Aztec or something.

maya yeast

Bir galon çilekli dondurma, biraz tatlı peynir altı suyu ve biraz maya ile şekere ihtiyacımız var.

We need a gallon of strawberry ice cream, some sweet whey, and some yeast and some sugar. Okay.

Benjamin, Lonnie Maya Lordları için sana ödeme yapmak istiyor.

Benjamin, Lonnie wants to pay you for Yeast Lords.

Tamam, ilginç bir filme benziyor bu Maya Lordları.

Okay, that sounds That sounds interesting Yeast Lords.

maya ferment

Bu senin için mayalanmış taze süt.

That's fermented fresh milk for you.

Mayalanmış tahıl bütün dişileri ona daha çekici gösteriyor.

The fermented grain makes all females more appealing to him.

Bu mayalanmış süt mü?

Is that fermented milk?

maya leaven

Hardal ve körüyle mayalanmış mısır ekmeğinin lezzeti üstünde.

The flavour of mustard curry on leavened maize bread