meşhur için Türkçe-İngilizce çeviriler:

famous · renowned · infamous · well · popular · well-known, well known · celebrated · star · notorious · illustrious · great · fable · proverbial · famed · prominent · diğer çevirileri

meşhur celebrated

Çok meşhur bir ünlü buraya geliyor!

A very famous celebrity is coming here!

Şef Graydon Ostler ödüllü meşhur bir şef ve lokantacıdır.

Chef Graydon ostler is "a celebrated, award-winning chef and restaurateur

O meşhur biri.

He's a celebrity.

Şu meşhur şef Sam Choy mu?

The Sam Choy, celebrity chef?

Meşhur rehabilitasyon maratonu.

Celebrity Rehab marathon.

Meşhur yazar ve okutman.

Celebrated author and lecturer.

Meşhur maystro Dubrioski, tam bir ünlü.

The famous maestro Dubrioski, a celebrity

Kilise, Monaco'nun bütün meşhur yemekleriyle kutlama yapacak.

The church celebrates with all of Monaco's favorite foods.

Meşhur suçlu avcısı Jack Vincennes.

Celebrity crime-stopper, Jack Vincennes.