meşhur için Türkçe-İngilizce çeviriler:

famous · renowned · infamous · well · popular · well-known, well known · celebrated · star · notorious · illustrious · great · fable · proverbial · famed · prominent · diğer çevirileri

meşhur famous

O zamana kadar meşhur ve zengin bir Amerikalı olacağım.

Until then, I will become a famous and rich American.

Bir kitap yazıyordu, onu çok daha meşhur yapacak başka bir kitap.

And he was writing this book, another book to make him even more famous.

Ve en büyük ve meşhur kişi ben olacağım!

And I will be the biggest, most famous person ever!

Bu ev çok enteresan bir İtalyan mimar tarafından inşa edilmiş oldukça meşhur bir evdir.

This house was built by a very interesting Italian architect a very famous one.

Tüm o meşhur insanlar bazı çılgın şeyler yapıyorlar.

All these famous people are doing some crazy things.

Sen şu meşhur Kang bölgesi polisi Dedektif Kang mısın?

You the famous Detective Kang of Kang district police?

Sen şu meşhur dedektif Jim Gordon'sın değil mi?

You're the famous Detective jim gordon, aren't you?

Meşhur son bir sözünüz var mı?

Have you any famous last words?

Meşhur bir aktör doğum günüm için çiçek getiriyor!

A famous actor bringing me flowers for my birthday!

O halde neden herkes meşhur değil?

Then why isn't everybody famous?