meşhur için Türkçe-İngilizce çeviriler:

famous · renowned · infamous · well · popular · well-known, well known · celebrated · star · notorious · illustrious · great · fable · proverbial · famed · prominent · diğer çevirileri

meşhur illustrious

Bu senin o meşhur ağabeyin değil mi, Casper?

Isn't that that illustrious brother of yours, Casper?

Maya, bu Joseph Bradley, meşhur teşkilat şefimiz.

Maya, this is Joseph Bradley, our illustrious station chief.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

Meşhur liderimiz geri döndü.

Our illustrious leader is back.

Meşhur bir geçmişten şüphelendim.

I suspected an illustrious past.