meşhur için Türkçe-İngilizce çeviriler:

famous · renowned · infamous · well · popular · well-known, well known · celebrated · star · notorious · illustrious · great · fable · proverbial · famed · prominent · diğer çevirileri

meşhur popular

Çok meşhur bir olaydır.

It's a very popular event.

Orası çok meşhur bir yer.

It is a very popular place.

Asla daha meşhur olmamıştım.

I've never been more popular.

Çok meşhur bir marka.

That's a popular brand.

Meşhur kız, ha?

Popular girl, huh?

Genç çiftler arasında bu çok meşhur.

It's popular with young couples.

Çok meşhur bir tabirdir.

It's a popular phrase.

Tabii ki, SM kıyafetleri ilk Şair Sappho tarafından meşhur edildi,

Of course, SM gear first made popular by the lyric poet, Sappho,

Ernie Belcher. Camden'da meşhur bir restoran sahibi.

Camden's popular restaurant owner Ernie Belcher.

Bu ikisi bizim en meşhur heykellerimiz.

Two of our most popular displays.