meclisi

Bay Donaghy, bu size göre sadece parayla ilgili olabilir, ama bir meclis üyesi ve siyahî bir kadın olarak

Mr. Donaghy, this may just be about money to you, but, as a member of congress and a black woman

Oliver Thomas. Belediye meclisi başkanı. İsterse, büyük bir ihtimalle bir sonraki belediye başkanı.

Oliver Thomas, president of the city council, probably the next mayor if he wants it.

Meclis Üyesi Ron Jenkins ve yardımcısı bu sabah bir katlı otoparkta ölü bulundu.

Councilman ron jenkins And his aide were found dead in a parking structure This morning.

Bu arada, Meclis Üyesi Gibbons, beni her yarım saatte bir arıyor.

In the meantime, Alderman Gibbons is calling me every half hour.

Şehir meclisi için çalışan bir adamım ben.

I'm just a guy running for city council.

Meclis Üyesi Gibbons, beni her yarım saatte bir arıyor.

Alderman Gibbons is calling me every half hour.

Bayanlar ve baylar karşınızda büyük şehir Pawnee'nin gelecek belediye meclisi üyesi Bobby Newport.

Ladies and gentlemen, the next city councilor for the great city of Pawnee Bobby Newport.

Sonra o şöyle dedi: Meclis Üyesi, bu benim karım dedi.

So he says, Commissioner said that this is my wife.

Yarın gece Belediye Meclisi toplantısı var.

City Council meeting is tomorrow night.

Çok önemli bazı şehir meclisi işlerim var

I've got some very important city council business