medyum

Burada hiçbir şeyin olacağı yok, çünkü medyum diye... .bir şey de yok.

Because there's nothing here, because there's no such thing as a psychic.

Merhaba, ben Shawn Spencer. Medyum dedektifim.

Hello, I'm Shawn Spencer, Psychic Detective.

Şey, gerçek bir medyum değil tabiiki ama ne yaptığını iyi biliyor.

Well, he's obviously not a real psychic, but he knows what he's doing.

O sadece bir medyum değil.

Now, she's not just a psychic.

En sevdiğiniz medyum, Shawn Spencer ve ortağı, Burton Guster.

It's your favorite psychic, Shawn Spencer, and his partner, Burton Guster.

Bayan Rivers, ben emekli bir FBI ajanıyım, medyum değilim.

Miss Rivers, I'm a retired FBI man, not a psychic.

Medyum falan gibi bir şey mi?

Like, a psychic or something?

Ben de bir medyuma gittim ki çok saçma, biliyorum Ama o, bir umut var dedi.

So I went to see a psychic which is insane, I know but she said there was hope.

Sanırım o kadar da iyi bir medyum değil.

Not so much of a psychic after all, I guess.

Ben, medyum dedektif Shawn Spencer.

I'm Psychic Detective, Shawn Spencer.