merkür için Türkçe-İngilizce çeviriler:

mercury · diğer çevirileri

merkür mercury

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter ve Satürn.

Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn bulunur.

Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn.

Ve Merkür çok küçük, soğuk ve çok sıcak. Devasa bir çarpışmanın sonucu.

And Mercury is tiny, bleak, and super hot, the result of a monster collision.