meyve için Türkçe-İngilizce çeviriler:

fruit · berry · dessert · diğer çevirileri

meyve fruit

Yoksa köpek gibi çok yumuşak mı? Yoksa çürük meyve gibi, kötü yumuşak mı?

Was it good soft, like a puppy or was it bad soft, like rotten fruit?

Tarzan bana altın verir, ben de ona meyve veririm.

Tarzan gives me the gold, and I give him the fruit.

Bir araba ve büyük bir meyve sepeti.

Plus a car and a nice big fruit basket.

meyve berry

O sıradan bir meyve değil.

It's not an ordinary berry.

Ben ve Randy bu meyveleri daha önce de görmüştük.

Me and Randy had seen those berries before.

Ya o ya da zehirli meyveler.

It was that or poison berries.

meyve dessert

İki çeşit jambon, bütün sebzeler meyveyi bir çırpıda yedi ve küçük bir tatlı bile aldı.

Two types of prosciutto, all the vegetables. he devoured the fruit, and even had a small dessert.

Ve meyve olarak da muz.

And bananas for dessert!

Ve Charline'nin meyvesini.

And Charline's dessert.