midyeleri

Gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorum mesela gökyüzü neden mavi ya da ağaç midyeleri neden böyle güzel?

I want to learn real stuff, like why the sky is blue or why tree clams are so delicious.

Bu süre zarfında yardımcı olacak, fakat bir veya iki midye, hatta bir düzine midye bile yeterli değil.

It will help in the meantime, but one or two clams, even a dozen, aren't nearly enough.

Ben de bir tür midye gibi hissediyorum.

I feel like a different kind of clam.

İki kızarmış çıtır midye ve bir Pad Thai.

Two fried crispy mussels and one Pad Thai.

Ama insan yiyen midye diye bir şey yok.

Well, there's no such thing as a man-eating clam.

Ton balığı, midye, ıstakoz ve bir düzine mezgit balığı aldım.

I got tuna, mussels, lobsters and a dozen whiting.

Alex ve Midye Bar olayı çılgınca, değil mi?

Crazy about Alex and the Clam Bar, right?

Akşam yemeği için midye topluyor.

He's gathering mussels for dinner.

Akşam yemeği için midye aldım.

I bought mussels for this evening.

Midye ve bir şişe soju lütfen.

Scallops and a bottle of soju, please.