milyon

Bu sadece bir fikir, ve milyon yıl geçse de bir daha olmayacak ama sen yapabilirsin.

This is just an idea, and never going to happen in a million years, but you could.

Bir ile bir milyon arasında bir sayı düşün bende sana onun ne olduğunu söyleyeyim.

Think of any number between one and a million and I'll tell you what it is.

Evet, bir milyon yıl önce gibi.

Yeah, like, a million years ago.

Bir milyon yıl önce gibi görünüyor ha?

It seems like a million years ago, huh?

En azından bir kere, iki kere, yedi kere milyon kere söyledim!

I told you at least one, two, seven a million times!

Bir milyon yıl önce, bu gezegen Dünya gibi görünüyor olabilir.

A million years ago, this planet may have looked like Earth.

Şimdi böyle bir yerde bir şey hayal ve daha iyi bir milyon kez.

Now imagine a place nothing like it and a million times better.

En azından, üç ya da dört milyon.

At least three or four million.

Şu anda bir içki için sana bir milyon dolar verebilirim.

I will give you a million dollars for a drink right now.

Ama bu bir milyon yıl önceydi.

But that was a million years ago.