minik için Türkçe-İngilizce çeviriler:

tiny · mini · wee · small · teeny · Petit · minute · diminutive · diğer çevirileri

minik tiny

Küçük çocuk, minik çocuk, sana dokunmak istiyorum.

Tiny boy, little boy, I want to touch you.

Minik Ağız, seni görmek ne güzel.

Tiny Mouth, it's nice to see you.

Ve aniden minik eli hareket etti.

And suddenly, the tiny hand moved.

minik mini

Bana minik bir kuş söyledi.

A little bird told me.

Bu minik bir projenin üzerinde çalışıyorum.

It's a little project I'm working on.

Ruh, söyle bana minik Tim yaşayacak mı?

Spirit, tell me will tiny Tim live?

minik wee

Hey, bilmeni istiyorum ki sen çok özel minik bir adamsın.

Hey, I want you to know you're a very special wee young man.

Ama Ryan Reynolds minik üçgeni oynuyor. Bayağı da iyi.

But Ryan Reynolds is playing the wee triangle, and he's good.

Küçük, kurnaz, sinmiş, ürkek minik yaratık," "kurnaz, sinmiş, ürkek minik yaratık,

Wee, sleekit, cowrin," "tim'rous beastie" "sleekit, cowrin, tim'rous beastie,

minik small

Oda benim ve benim minik, benim küçük kızım için.

It's just for me and my. .my short my small daughter.

Çünkü içinde, derinde bir yerde küçük, minik bir umut ışığı var.

Because somewhere deep inside of you is a small, tiny spark of hope.

Minik ve beyaz

Small and white

minik teeny

Benim minik kardeşim Carl, ama küçük değil.

Yes, my tiny, teeny little brother, but not small.

Şimdi geriye sadece ufak, minik minnacık bir detay kaldı.

Now there's just one last, tiny, tiny, teeny, little detail.

Selam, Minik. Kulağa nasıl geliyor?

"Hey, Teeny." How does that sound?

minik Petit

Çünkü o sadece minik, küçük, minyon kevaşeleri sever.

'cause he's only into tiny, petite little fuck dolls.

Aceleye hiç gerek yok, minik Nina.

There's no need to rush, Nina petit.

İşte benim kızım. Minik, küçük, minyon kevaşe.

That's my girl tiny, little, petite fuck doll.

minik minute

Gwildor seni minik dalkavuk.

Gwildor you minute minion.

minik diminutive

Neden ki? Evet, benim, minik tanrıçam.

Why, yes, it is, my diminutive goddess.