misiniz

Bu sen misin?

Is this you?

Bu sen değil misin?

Is this not you?

Bu bu sen misin?

Is Is that you?

Sen ve ben değil miyiz?

And you and I are not?

Bu sen sen misin?

Is that you you?

Ve sen Sen iyi misin?

And you are you all right?

Ama sen, sen iyi misin?

But you, are you all right?

Sen iyi misin?

What good are you?

Sen iyi misin?

Are you good?

Ne o, burada değil misin?

What is it, you're not here?