moron için Türkçe-İngilizce çeviriler:

moron · geek · diğer çevirileri

moron

moron moron

Biz Müslüman bile değiliz seni moron ve Müslüman olsak bile, bu bizi terörist yapmaz.

We're not even Muslim, you moron and even if we were, that doesn't make us terrorists.

Ve şimdi geri döndün seni zavallı, moron.

And now you're back, you pathetic moron

O moron sonunda akıllıca bir şey yaptı.

That moron finally did one smart thing.

moron geek

David, seni moron, haydi, dostum.

David, you geek, come on, man.

Kim bu moron?

Who's the geek?