mu için Türkçe-İngilizce çeviriler:

you · no · ever · diğer çevirileri

mu you

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Bununla ilgili bir şey biliyor musun?

Do you know something about that?

Sonra ne yaptım biliyor musun?

Then you know what I do?

mu no

Hayır, yok ama sende ne var biliyor musun?

No, you don't. But you know what you do have?

Hâlâ bir haber yok mu?

Still no news, then?

Para yok mu bana?

No money for me?

mu ever

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Bunu hiç duydun mu?

You ever hear that?

Büyü diye bir şey duydun mu hiç?

Have you ever heard of magic?