nedir

Sen ve ben. Sen ve ben ne?

You and I."You and I" what?

Ama, ama, ama ne?

But, but, but what?

Ne? Ne var?

What is it?

Ve ne için?

And for what?.

Bu ne için var?

What is this for?

Ve bu ne peki?

And what is this?

Ama ne için?

But for what?

Ne var, ne oldu?

What? What is it?

Sen ve ben, ne?

You and I what?

Ne, ne, şimdi ne var?

What, what, what is it now?