nereden için Türkçe-İngilizce çeviriler:

where · how · whence · diğer çevirileri

nereden where

Neyse. Burada bir yerde olduğunu biliyorum ama tam nerede olduğunu bilmiyorum.

Anyway, I know it's around here somewhere, but I don't know where it is.

Ve şimdi de nerede olduğunu bilmiyor musun?

And now you don't know where he is?

Gördün şimdi. Nerede o? O burada değil.

Now, where is she?. .She not here.

nereden how

Nerede ve ne zaman olduğunu biliyorum ama kim, neden ve nasıl bilmiyorum.

Okay, I know where and when, but I don't know who, what, or how.

Nerede ve nasıl?

Where and how?

Nerede ya da nasıl önemli değil

It doesn't matter where or how.

nereden whence

O halde sevgi için ya da acı ve keder için istek nereden geliyor?

Then whence comes the desire. for affection, or pain and sorrow?

Beni Kurşun nereden itibaren bu geldi bana kız kardeşimin ağrı yardım Yardım

Lead me back From whence this came Help me help my sister's pain

Pardon ama bu palyaço nereden ola?

I'm sorry, but whence this clown?