ninja

ilk kez bana bana bir ninja gibi değil de bir kadın gibi davranan ilk kişisin.

It was the first time You didn't treat me like a ninja woman but like a normal woman.

SÜPER POWER NİNJA TURBO NEO ULTRA HİPER MEGA MULTİ ALFA META EKSTRA ÜBER

SUPER POWER NlNJA TURBO NEO ULTRA HYPER MEGA MULTI ALPHA META EXTRA

Ama sadece o adama bak o ve aracılığıyla bir ninja.

But just look at that guy he's a ninja through and through.

SÜPER POWER NİNJA TURBO NEO ULTRA HİPER MEGA MULTİ ALFA META EKSTRA

SUPER POWER NlNJA TURBO NEO ULTRA HYPER MEGA MULTI ALPHA META

SÜPER POWER NINJA TURBO NEO ULTRA HİPER MEGA MULTI ALFA META

SUPER POWER NlNJA TURBO NEO ULTRA HYPER MEGA MULTI ALPHA

SÜPER POWER NİNJA TURBO NEO ULTRA HİPER MEGA MULTİ ALFA META EKSTRA ÜBER PREFİKS COMBO!

SUPER POWER NlNJA TURBO NEO ULTRA HYPER MEGA MULTI ALPHA META EXTRA UBER PREFlX COMBO!

Bu bir Ninja filmi değil, Bay Castle.

This is not a ninja movie, Mr. Castle.

SÜPER POWER NİNJA TURBO NEO ULTRA HİPER MEGA MULTİ ALFA

SUPER POWER NlNJA TURBO NEO ULTRA HYPER MEGA MULTI

Bu mükemmel ninja maskedir beyaz Amerikalı bir Yakuza uygulayıcısı olarak çalışmaktadır.

It's the perfect ninja disguise a white American working as a Yakuza enforcer.

Evet, hayır, aslında, bir bale dansçısı olabilir hamle bizim sözde ninja gibi yaptım.

Yeah, no, actually, a ballet dancer could move like our alleged ninja did.