okutman

Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Okutmanı ve Araştırmacı

'Tokyo University of the Arts Lecturer and Researcher.'

Okutman belki Ama öğretmen mi?

Lecturer, maybe, but teacher?

Meşhur yazar ve okutman.

Celebrated author and lecturer.