okyanuslar

Beş dolar ve arkada daha önce hiç okyanus görmemiş, yedi çocuk var.

I got five bucks and seven kids back there, that have never seen the ocean.

Görünüşe göre şu ağaçların diğer tarafında bir çeşit yer altı okyanusu var.

Looks like on the other side of those trees there's some sort of underground ocean.

Okyanus kadar güzel ve heyecan verici bir şey yoktur sanırım.

I don't think there is anything more beautiful and exciting than the ocean.

Okyanus bugün çok güzel, öyle değil mi?

It is a beautiful ocean today, isn't it?

Ben pratik olarak okyanus kokusu olabilir Balkondan benim Malibu kınamak ve, ve şimdi burada sıkışıp kaldım

I could practically smell the ocean from the balcony of my Malibu condo, and now I'm stuck here

Orası da çok güzel bir yer okyanus var kum ve güneş var.

Oh, yeah? Oh, a really beautiful place the ocean the sand, sun.

Ne güzel bir okyanus.

What a beautiful ocean.

Bu çok büyük bir okyanus.

It's a very big ocean.

Sanırım Okyanus onun için yeterince büyük değildi.

I suppose the ocean wasn't big enough for him.

Kar ve okyanus veya göl ya da ona benzer bir şey vardı.

There was snow and an ocean or lake or something.