olacağım

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Ben her zaman senin babanım, tamam mı? Evet, bende her zaman senin baban oldum.

Hey, I'm always your dad, all right? yeah, and I've always been your dad.

Ama senin için hep burada olacağım.

But I'll always be here for you.

Arkadaşların burada, ben buradayım ve ben her zaman senin için burada olacağım.

Your friends are here, I'm here, and I'll always be here for you.

Herhangi bir şey için bana ihtiyacın olursa ben burada olacağım.

If you need me for anything, anything at all, I'm here.

Evet, ama ben ne olacağım?

Yeah, but what about me?

Evet, evet peki ben ne olacağım?

Yeah, yeah, what about me?

Ben hep, sen ve bu bebek için burada olacağım, anlıyor musun?

Now, I'm gonna always be here for you and this baby, you understand?

Bir gün, bir gün ben de aynen onun gibi olacağım.

And one day, one day I'm gonna be just like him.

Ve o adam ben olacağım, tamam mı?

And that man will be me, all right?