olmamıştım

Biliyorum, ama daha önce hiç böyle bir adamla beraber olmamıştım.

I know, but I've never been with a guy like him before.

Daha önce hiç bir kadınla birlikte olmamıştım.

You know, I've never been with a woman before.

Ve ben daha önce hiç böyle bir şeyin parçası olmamıştım.

And I've never been a part of something like that.

Daha önce hiç böyle olmamıştım.

I've never been like this before.

Daha önce hiç öyle mutlu olmamıştım.

Well, I've never been that happy before.

Daha önce bir kadınla birlikte olmamıştım.

I've never been with a woman before.

Ben hiç çok mutlu olmamıştım biliyor musun?

I've never been very happy, you know?

Daha önce hiç iyi bir örnek olmamıştım ve hiç bu kadar iyi sorumluluk üstlenmemiştim

I've never been a good example before and, um I've never been good with responsibility. So, uh

Hiç bu kadar kötü olmamıştım.

It's never been this bad.

Daha önce hiç böyle bir durumda olmamıştım ve bir daha asla olmayacağım!

I've never been in a situation like this and I never will again!