onunla için Türkçe-İngilizce çeviriler:

thereby · diğer çevirileri

onunla thereby

Yeni olan her şey otomatik olarak gelenekseldir.

Everything that is new is thereby automatically traditional.

Naziler onları Aryan olarak son derece değerli görmüştü.

The Nazis saw them as Aryan and thereby extremely valuable.